VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Před použitím webových stránek www.scicanvas.com (dále jen „služba“) provozovaných společností SciCanvas („nás“, „my“, „naše“) si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky („podmínky“).

Podmínky použití

Poskytujeme služby podléhající podmínkám uvedeným níže v tomto dokumentu. Pokaždé, když navštívíte tento web, použijete jeho služby nebo provedete nákup, přijímáte následující podmínky. Proto vás žádáme, abyste si je pečlivě přečetli.

Autorská práva

Celý obsah publikovaný na tomto webu (digitální stahování, obrázky, texty, grafika, loga) je výhradním majetkem společnosti SciCanvas a / nebo jeho tvůrců obsahu a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. 

Komunikace

Celá komunikace s naší společností je výhradně elektronická. S komunikací s naší společností souhlasíte vždy, když nám pošlete e-mail nebo navštívíte naše webové stránky. Pokud se přihlásíte k odběru novinek na našem webu, budete od nás dostávat pravidelné e-maily obsahující novinky a další oznámení týkající se našeho webu. Souhlasíte také s tím, že veškerá oznámení, zveřejnění, dohody a další sdělení, která Vám poskytujeme elektronicky, splňují zákonné požadavky, jako v případě písemné komunikace.

Aplikované právo

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že tyto podmínky a jakékoli spory jakéhokoli druhu, které by mohly vzniknout mezi Vámi a společností SciCanvas, nebo jejími obchodními partnery a společnostmi, se budou řídit zákony České republiky bez ohledu na zásady kolizních zákonů.

Spory

Jakýkoli spor související s Vaší návštěvou tohoto webu nebo s produkty, které od nás zakoupíte, bude řešen v rámci soudního sytému České republiky a vy souhlasíte s výhradní soudní pravomocí a místem konání těchto soudů.

Komentáře, recenze a e-maily

Návštěvníci mohou zveřejňovat své příspěvky, pokud nejsou vulgární, nezákonné, hanlivé, výhružné, neporušují práva duševního vlastnictví, nenarušují soukromí ani jiným způsobem nepoškozují třetí strany. Příspěvek nesmí obsahovat softwarové viry, politické kampaně ani obchodní výzvy.

Vyhrazujeme si všechna práva (nikoli však povinnost) takový příspěvek odstranit a / nebo upravit. Když zveřejníte svůj příspěvek, udělujete společnosti SciCanvas nevýhradní, bez licenčních poplatků a neodvolatelné právo používat, reprodukovat, publikovat, upravovat takový obsah po celém světě v jakémkoli médiu.

Licence a přístup na webové stránky

Návštěvníkovi udělujeme omezenou licenci pro přístup a osobní použití tohoto webu. Není dovoleno jej stahovat ani upravovat. To lze provést pouze s naším písemným souhlasem.

Uživatelský účet

Pokud jste vlastníkem účtu na tomto webu, nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti vašich soukromých údajů o uživateli (uživatelské jméno a heslo). Jste zodpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem.

Vyhrazujeme si všechna práva na ukončení účtů, úpravy nebo odstranění obsahu a zrušení objednávek podle vlastního uvážení.

Níže si můžete stáhnout úplné podmínky.